W Tychach trwają konsultacje społeczne dotyczące sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na 2024 rok

Gminy Miasta Tychy rozpoczęły proces konsultacji społecznych w sprawie projektu uchwały dotyczącej ustalenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na rok 2024. Proces ten trwa od 1 do 14 lutego, dając mieszkańcom okazję do wyrażenia swoich opinii i uwag na temat proponowanych zmian.

Podczas tych konsultacji, uwagi od mieszkańców będą zbierane w dwóch formach. Pierwsza z nich to forma pisemna wysyłana bezpośrednio na adres: Urząd Miasta, Wydział Komunalny Ochrony Środowiska i Rolnictwa, 43-100 Tychy Al. Niepodległości 49. Druga forma polega na przesyłaniu uwag drogą elektroniczną.

Dla osób, które chcą przesłać swoje uwagi i opinie, istnieją pewne wytyczne dotyczące ich składania. Najpierw, wszystkie uwagi i opinie powinny być skierowane do Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, czy to w formie pisemnej, czy elektronicznej.

Ważną kwestią jest również to, co te uwagi i opinie powinny zawierać. Przede wszystkim, powinny one odnosić się bezpośrednio do tytułu konsultowanego projektu oraz jednostek redakcyjnych, które są przedmiotem poszczególnych uwag lub opinii. Wraz z tym, uwagi powinny zawierać propozycje zmian i uzasadnienia tych zmian.

Jeżeli opinie i uwagi są składane przez organizacje pozarządowe, to powinny one zawierać pełną nazwę organizacji, adres siedziby, numer z rejestru, numer REGON, dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentacji oraz katalog obszarów działalności statutowej.