Godzina 13:00, droga krajowa nr 1 – niecodzienny przypadek łamania przepisów drogowych

Równo o godzinie 13:00 22 stycznia na głównej arterii komunikacyjnej kraju, drodze krajowej numer 1 w Tychach, funkcjonariusze ruchu drogowego z miejscowej komendy policyjnej przerwali swoją rutynową służbę. Powodem było zatrzymanie pojazdu marki citroen, który był prowadzony bez tablic rejestracyjnych. Tak nietypowy widok zaniepokoił również innych uczestników ruchu drogowego, co skłoniło ich do powiadomienia dyżurnego o tym incydencie.

23-letni kierowca citroena, którym jechał w kierunku Katowic i ostatecznie miał dotrzeć do Warszawy, nie potrafił znaleźć żadnego usprawiedliwienia dla swojego zachowania. Przyznał jedynie, że zapomniał przykręcić tablice przed wyjazdem. Jego lekkomyślność skończyła się mandatem karnym, nałożonym przez policjantów za to wykroczenie.

Przedstawiciele tyskiej straży miejskiej podkreślają, że każdy pojazd musi być wyposażony w tablice rejestracyjne. Zasady dotyczące tablic, takie jak ich wymiary, wygląd i miejsce montażu na pojeździe, są ściśle określone przez przepisy. Kierowcy mają do wyboru następujące typy tablic:

1. Standardowe – stosowane dla wszystkich pojazdów,
2. Indywidualne – przeznaczone dla samochodów, z których pierwsze dwa znaki oznaczają województwo, a pozostałe są dowolne, ale nie mogą zawierać treści obraźliwych czy wulgarnych. Wybór takich tablic wiąże się z dodatkowymi kosztami,
3. Zabytkowe – dedykowane pojazdom zabytkowym, które charakteryzują się czarnymi liczbami na żółtym tle. Aby uzyskać takie tablice, auto musi mieć co najmniej 25 lat i nie być produkowane od 15 lat, posiadać minimum 75% oryginalnych części i posiadać Kartę Ewidencyjną Zabytków Ruchomych Techniki. Taka tablica daje możliwość permanentnej rejestracji pojazdu, zwolnienia z obowiązku regularnych przeglądów technicznych oraz zgłoszenia wniosku o dotacje na konserwację zabytkowego pojazdu. Co ważne, auto z taką tablicą nie może być modyfikowane, a wyjazd za granicę wymaga zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków,
4. Tymczasowe – używane do oznaczania pojazdów czasowo zarejestrowanych, z czerwonymi cyframi na białym tle,
5. Dyplomatyczne – stosowane dla pojazdów należących do przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i misji specjalnych państw obcych oraz organizacji międzynarodowych, a także ich personelu. Charakteryzują się białymi liczbami na niebieskim tle,
6. Profesjonalne – tablice te mają zielone cyfry na białym tle. Są wydawane dealerom i producentom i mogą je przenosić do innych pojazdów, co jest zabronione w przypadku innych tablic,
7. Dla pojazdów elektrycznych i wodorowych – tablica z czarnym numerem na zielonym tle. Dzięki takiej tablicy kierowca może korzystać z wyznaczonych pasów ruchu dla autobusów (buspasach) oraz jest zwolniony z opłat za postój w strefach płatnego parkowania. Warto dodać, że te same przywileje dotyczą również pojazdów napędzanych wodorem.