Zasady bezpieczeństwa zimowego: odpowiedzialność za odśnieżanie dachów

W okresie gwałtownych opadów śniegu, zmieniających się temperatur i przymrozków, strażacy z Tychów chcą przypomnieć o przepisach prawa dotyczących bezpieczeństwa budynków. Właściciele nieruchomości muszą pamiętać o swoich obowiązkach wynikających z tych regulacji.

Kryjący dachy śnieg, warstwa lodu czy wiszące sople mogą mieć niekorzystny wpływ na konstrukcję dachu. W skrajnych przypadkach mogą prowadzić do katastrof budowlanych lub zranień przechodniów. Prawo jasno definiuje, kto jest odpowiedzialny za usuwanie skutków opadów atmosferycznych z dachów budynków.

Na mocy art. 61 pkt 2) ustawy Prawo budowlane (zgodnie z jednolitym tekstem publikowanym w Dzienniku Ustaw z 2023 roku, pozycja 682, ze zmianami późniejszymi), zarówno właściciel jak i zarządca budynku mają obowiązek zapewnić jego bezpieczne użytkowanie podczas występowania czynników zewnętrznych, działań na budynek, dbając przy tym o należytą staranność.

Środki karne za zaniedbanie obowiązku odśnieżania dachu określone są w art. 91a tej samej ustawy Prawo budowlane. Jeśli nie spełnia się wymogów art. 61 dotyczących utrzymania budynku w dobrym stanie technicznym lub nie zapewnia się bezpieczeństwa użytkowania, może to skutkować grzywną nie mniejszą niż 100 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności czy nawet pozbawienia wolności do jednego roku.