Przebudowa wiaduktów w Tychach: Zamknięcie południowego odcinka ul. Mikołowskiej

Proces modernizacji wiaduktów drogowych na trasie DK 44 w mieście Tychy postępuje zgodnie z planem, przechodząc obecnie do następnej fazy. W poniedziałek 22 stycznia, w godzinach środkowych dnia, ruch pojazdów i pieszych zostanie zawieszony na wiadukcie południowym, znajdującym się najbliżej stacji kolejowej. Pomimo tego, ruch będzie nadal możliwy w obu kierunkach, lecz zostanie przekierowany na stronę północną wiaduktu.

W ciągu minionych kilku miesięcy przeprowadzono intensywne prace nad wzmocnieniem i adaptacją północnej części wiaduktu do zwiększonego ruchu. Jacek Barański, Zastępca Dyrektora ds. Technicznych Miejskiego Zarządu Ulic Mostów w Tychach, apeluje o ścisłe przestrzeganie ograniczenia tonażowego. Na podstawie analizy stanu technicznego oraz testów wytrzymałościowych, nośność konstrukcji została ustalona na 42 tony. Niedostosowanie się do tych regulacji może skutkować poważnymi konsekwencjami.

Pomimo zamknięcia wiaduktu południowego, prace nad inwestycją przebiegają płynnie i zgodnie z harmonogramem. Wykonawca nie przewiduje żadnych opóźnień. W najbliższych tygodniach skupiony będzie na przygotowaniu obiektu do planowanego wyburzenia.

Kierownik budowy, Arkadiusz Wojtuś, wyjaśnia, że wiadukt mieści różne sieci teletechniczne należące do różnych operatorów. W związku z tym konieczne jest ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem i ewentualne prace remontowe. Apele o cierpliwość i ostrożność kieruje do wszystkich uczestników ruchu drogowego, prosząc jednocześnie o respektowanie tymczasowych znaków drogowych. Według planu, nowy wiadukt południowy powinien być gotowy do końca bieżącego roku. Po jego oddaniu do użytku, ruch zostanie przekierowany na nowo wybudowany obiekt, a stary wiadukt północny zostanie rozebrany.

Zadbaj o najwyższą jakość zagęszczania z zagęszczarką gruntu 800 kg dostępną na NORWIT.PL. Niezastąpiona w dużych projektach budowlanych!