IV "Wigilia dla Tych" – cel 100 tysięcy na wsparcie osób w potrzebie

Radni z Tychów, pod przewodnictwem Krzysztofa Króla z klubu Pakt Samorządowy Andrzeja Dziuby, rozpoczęli świąteczny dzień 24 grudnia od wyjątkowej akcji. W Restauracji Stadionova pracowali nad przygotowaniem ponad 800 paczek z wigilijnymi potrawami. Te symboliczne dary miały trafić do domów osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Do akcji „Wigilia dla Tych” przyłączyło się ponad 100 osób, które na co dzień są związane z samorządem tyskim. Wśród nich był również Andrzej Dziuba, były prezydent miasta i obecny senator RP.

– Moje podziękowania kieruję do Katarzyny Piotrowskiej-Janowiec za zapewnienie miejsca i smacznego poczęstunku w restauracji Stadionova Restaurant & Cocktail Bar, która była naszym punktem operacyjnym podczas akcji – mówi Krzysztof Król. – Dodatkowo pragnę podziękować mojej koleżance z klubu, Patrycji Kosowskiej-Pawłowicz, która pokierowała organizacją akcji oraz Maciejowi Gramatyczny, który od pierwszych chwil angażował się w promowanie wydarzenia i dotarcie do darczyńców. Przygotowaliśmy paczki z tradycyjnymi potrawami wigilijnymi, ale także paczki pełne słodyczy.

Trwające zbiórki środków cieszą się dużym zainteresowaniem. Wzrasta liczba osób, które deklarują wpłaty na konto akcji czy przekazują przedmioty na licytacje. Krzysztof Król wyjaśnia: – Początkowo miałem nadzieję, że uda nam się zebrać 70 tys. zł. Zostało zebranych już 80 tys. zł, ale widząc zainteresowanie, postanowiłem podnieść cel do 100 tys. zł. Zebrane fundusze zostaną przeznaczone na organizację półkolonii dla dzieci.

Licytacje odbywają się na profilu Krzysztofa Króla. Najwięcej, bo aż 8 tys. zł, osiągnęła koszulka Jakuba Błaszczykowskiego. Drugim najdroższym przedmiotem była koszulka senatora RP Andrzeja Dziuby.

Radny Król wspomina, że w tym roku akcja „Wigilia dla Tych” spotkała się z większym odzewem niż rok wcześniej. – W przyszłym roku planujemy piątą edycję tej akcji i liczymy na jeszcze większy rozmach – dodaje.