Zaplanowane konsultacje społeczne dotyczące Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2027

Trwające do 3 stycznia 2024 roku konsultacje społeczne poświęcone są sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej. Celem tych konsultacji jest opracowanie planów działania na lata 2024-2027.

Do zadań związanych z przygotowaniem projektu programu oraz przeprowadzeniem konsultacji wyznaczona została jednostka organizacyjna – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach. To właśnie ta instytucja odpowiada za koordynację procesu konsultacji, a także udostępnia swoje dane kontaktowe dla wszystkich zainteresowanych udziałem w tym ważnym przedsięwzięciu.