Nagrody dla Tychów i RCGW w kategorii nauki i administracji na Kongresie 3W

Kongres 3W – miejsce spotkań dla specjalistów z różnych dziedzin aktywnych technologii, który odbył się w Warszawie, służył jako platforma do prezentowania wyników konkursu. Wśród laureatów znalazły się Tyskie Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej oraz samo Miasto Tychy. Pierwsze z nich osiągnęło drugą pozycję w kategorii Nauka, natomiast Tychy zdobyły drugie miejsce w segmencie Administracji Publicznej.

Uznanie dla Tychów zostało wyrażone za ich przykładową współpracę na polu badań i rozwoju projektów, które skupiają się na przemianach energetycznych, a konkretnie na gospodarce wodorowej. Tychy są miastem, które staje się liderem w korzystaniu z nowatorskich technik oczyszczania ścieków oraz produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Dodatkowo, wspierają one badania nad zrównoważoną produkcją wodoru.

Wśród laureatów konkursu byli także przedstawiciele takich instytucji jak Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy, Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, RDLS Sp. z o.o.- spółka spin off Uniwersytetu Warszawskiego, firma Prometplast, SBB ENERGY S.A., a także gmina Wyśmierzyce.

Na Kongresie 3W zaprezentowało się ponad 1500 uczestników – ekspertów, naukowców, wykładowców, ekonomistów i przedstawicieli samorządów. Wśród nich było 150 prelegentów z Polski i innych krajów, którzy przez dwa dni prowadzili dyskusję na temat trzech kluczowych zasobów dla budowy zrównoważonej przyszłości: wody, wodoru i węgla.