GZM wzywa do walki ze smogiem: Termin na złożenie wniosków upływa 30 listopada

Inicjatywa STOP SMOG, obejmująca 11 miast i gmin tworzących Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię (GZM), takich jak Będzin, Katowice, Mysłowice, Zabrze i Tychy, umożliwia jej mieszkańcom skorzystanie z dofinansowania na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację prywatnych domów jednorodzinnych. Można złożyć wniosek o dofinansowanie, którego wartość może wynieść nawet do 106 tysięcy złotych, w urzędach poszczególnych gmin. Termin składania wniosków kończy się 30 listopada.

Blanka Romanowska, Dyrektorka Departamentu Infrastruktury i Środowiska w Urzędzie Metropolitalnym GZM, zachęca właścicieli budynków jednorodzinnych z niewielkimi dochodami do skorzystania z tej możliwości. Zapewnia, że projekt realizowany we współpracy z gminami nie tylko oferuje finansowanie, ale również wsparcie dla beneficjentów.

Mieszkańcy nie muszą martwić się o wyszukanie firmy remontowej czy określenie zakresu prac. Za to odpowiadają Metropolia i samorządy uczestniczące w programie. Starają się, by po przeprowadzonych pracach koszty ogrzewania domu były niższe lub porównywalne do tych przed remontem. Właściciel nieruchomości ma jednak wpływ na detale estetyczne, takie jak kolor elewacji czy wzór okien.

Robert Gabrek, urzędnik z Dąbrowy Górniczej i ekodoradca w projekcie „Śląskie. Przywracamy błękit”, mówi o dużym sukcesie programu w jego mieście, gdzie zebrano już ponad 20 wniosków. Informowanie mieszkańców o możliwości skorzystania z programu odbywało się za pośrednictwem parafii i ośrodków pomocy społecznej oraz poprzez indywidualne doradztwo.

Mieszkańcy 11 gmin tworzących GZM: Będzina, Bierunia, gminy Bobrowniki, Bytomia, Dąbrowy Górniczej, gminy Gierałtowice, Katowic, Mysłowic, Sosnicowic, Tychów i Zabrza mogą ubiegać się o udział w projekcie. Możliwe jest objęcie nim nawet 210 prywatnych domów jednorodzinnych.

Aby przystąpić do programu, należy zapoznać się z regulaminem programu w swojej gminie, pobrać wniosek w urzędzie i złożyć go po wypełnieniu. Gdy Urząd Gminy pozytywnie zweryfikuje wniosek, przeprowadzi audyt energetyczny domu, podpisze umowę na realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego oraz wyśle ekipę remontową.

Wymagania dla beneficjentów programu obejmują posiadanie tytułu prawnego do budynku, zamieszkiwanie w nim oraz to, że jego powierzchnia użytkowa nie przekracza 200 m2. Dochód na 1 członka rodziny nie może przekroczyć 175% kwoty najniższej emerytury dla gospodarstw jednoosobowych (1 673,05 zł) lub 125% tejże kwoty dla gospodarstw wieloosobowych (2 342,27 zł). Mienie i środki własne beneficjenta nie mogą przekraczać 53 000 zł, nie uwzględniając wartości budynku i gruntów związanych z budynkiem.