Tychy zaangażowane w walkę z przemocą w ramach akcji "19 dni przeciwko przemocy"

Po raz ósmy miasto Tychy przystąpiło do kampanii „19 dni przeciwko przemocy”, której symbolem jest pomarańczowa wstążka. Ta kolorowe znamię to manifest protestu przeciwko krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Hasło tegorocznej edycji kampanii, która ma miejsce od 1 do 19 listopada, brzmi: #10sekund. Głównym celem akcji jest uświadomienie społeczeństwu, jakie działania można podjąć w ciągu zaledwie 10 sekund, aby powstrzymać przemoc.

Kampania „19 dni przeciwko przemocy” skierowana jest głównie do placówek oświatowych oraz instytucji miejskich zajmujących się wsparciem dla rodzin. Od początku listopada, napis TYCHY przy al. Niepodległości jest podświetlony na pomarańczowo, a plakaty promujące kampanię wiszą na wielu przystankach. Równocześnie ulotki dotyczące akcji trafiają do różnych instytucji miejskich.

13 listopada o godzinie 10 w sali sesyjnej, Agnieszka Chudecka ze Stowarzyszenia Dogma wygłosi wykład na temat przemocy ekonomicznej dla pracowników placówek oświatowych i miejskich instytucji.

W ramach kampanii, Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach zorganizuje warsztaty dla mieszkańców na temat budowania bezpiecznych relacji między rodzicem a dzieckiem. Ponadto, wspólnie z Działem Pomocy Rodzinie i Dziecku rozpoczną realizację pilotażowego programu „Wychowanie bez klapsa” skierowanego do rodziców dzieci w wieku przedszkolnym. Program ma na celu promowanie wychowania wolnego od agresji oraz konsultacje w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej.

Przewidziano również serię warsztatów, które odbędą się w Placówce Wsparcia Dla Dzieci i Młodzieży „Baza”. Spotkania pod hasłem „Przemocy mówimy nie” będą prowadzone zarówno dla wychowanków jak i ich rodziców. Psycholog i dzielnicowi dostarczą uczestnikom informacji na temat przemocy i agresji, a także wskażą skuteczne metody szybkiego reagowania na te zjawiska. Warsztaty odbędą się 8-9 listopada 2023 r. przy ul. Batorego 57 oraz 15-16 listopada 2023 r. przy ul. Katowickiej 229.