</h1>Poradnik bezpiecznej jazdy hulajnogą według Urzędu Miasta Tychy

W ramach działań edukacyjnych związanych z kampanią „Bezpiecznej drogi”, przedstawiciele Urzędu Miasta Tychy poddają przypomnieniu kluczowe zasady poruszania się hulajnogą. Celem tej inicjatywy jest rozwianie wątpliwości dotyczących prawidłowego korzystania z hulajnóg, takich jak dopuszczalne obszary poruszania się, zakazy i ograniczenia, czy poprawne parkowanie.

Jeżeli chodzi o kwestię, kto ma prawo korzystać z hulajnogi elektrycznej, to według przepisów osoby pomiędzy 10 a 18 rokiem życia mogą to robić tylko pod warunkiem posiadania karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Natomiast dla osób pełnoletnich nie jest wymagany żaden dokument uprawniający do jazdy. Dla dzieci do 10 roku życia jazda hulajnogą elektryczną na drodze publicznej jest zdecydowanie zabroniona, nawet pod nadzorem dorosłego. Mogą one natomiast korzystać z hulajnóg w strefach zamieszkania, ale wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

Szeroko rozumiane prawa użytkowników hulajnóg obejmują możliwość korzystania z dróg dla rowerów oraz pasów ruchu przeznaczonych dla rowerów, przy zachowaniu dopuszczalnej prędkości 20 km/h. W sytuacji, gdy takie ścieżki nie są dostępne, dozwolone jest poruszanie się jezdnią z ograniczeniem prędkości do 30 km/h. Wyjątkowo, w przypadku braku wydzielonych stref dla rowerów, można korzystać z chodników lub dróg dla pieszych, jednak trzeba to robić z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego i z wszelką ostrożnością.

Wśród czynności, które są zakazane podczas jazdy hulajnogą, znajduje się jazda pod wpływem alkoholu lub innych środków o podobnym działaniu, przewożenie innych osób, zwierząt czy przedmiotów oraz holowanie innych pojazdów. Co więcej, parkowanie hulajnogi powinno odbywać się na chodniku w miejscach do tego wyznaczonych. W sytuacji braku takich miejsc, hulajnoga powinna być ustawiona jak najbliżej krawędzi chodnika i równolegle do niej, przy jednoczesnym pozostawieniu przynajmniej 1,5 m szerokości dla ruchu pieszych.

Ostatnie istotne informacje dotyczą konsekwencji niewłaściwego korzystania z hulajnogi. Właściciel hulajnogi może zostać obciążony kosztami usunięcia pojazdu z drogi, jeśli zostawi go w miejscu zakazanym lub utrudniającym ruch. Taka decyzja może być podjęta przez policjanta lub strażnika miejskiego. Dodatkowo, w myśl przepisów prawnych, za różne wykroczenia przewidziane są kary finansowe: za poruszanie się z prędkością większą niż dopuszczalna – mandat 500 zł; za przewożenie innej osoby, zwierzęcia lub ładunku – mandat 50 zł; a za przejeżdżanie wzdłuż przejścia dla pieszych – mandat od 50 do 100 zł.