Rozwój infrastruktury drogowej w Tychach – modernizacja ulicy Oświęcimskiej

W mieście Tychy trwa realizacja istotnej inwestycji budowlanej, a mianowicie powstaje Galeria Kwiatowa, zlokalizowana przy Droga Krajowa numer 44. Równocześnie, na miejscu ruszyły prace związane z modernizacją infrastruktury drogowej – dokładnie chodzi o przebudowę ul. Oświęcimskiej.

Projekt ten jest realizowany przez firmę Komart Park, która po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń i we współpracy z Miejskim Zarządem Ulic i Mostów, przystąpiła do prac nad ulicą Oświęcimską, na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ulicą Czarną a skrzyżowaniem z ulicą Katowicką. W wyniku tych działań, jezdnia północna kierująca w stronę Mikołowa zostanie poszerzona, tak aby mieściły się na niej dwie linie ruchu oraz dodatkowy pas wyłączenia, który będzie służył jako zjazd do Galerii.

Przewidziano także stworzenie dodatkowego zjazdu z ulicy Czarnej. Ponadto, wzdłuż całego odcinka od ulicy Czarnej do ulicy Katowickiej, planowane jest utworzenie ciągu dla pieszych i rowerzystów. Zgodnie z założeniami projektu, na jezdni południowej prowadzącej ku Bieruniowi, zostanie przedłużony pas do skrętu w lewo, w ulicę Czarną.

Miejski Zarząd Ulic i Mostów, działając w imieniu inwestora, pragnie przeprosić kierowców za wszelkie utrudnienia, które mogą wystąpić w trakcie trwania prac. Apeluje również o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie tymczasowej sygnalizacji. Prace mają zakończyć się do końca roku, z wyjątkiem ciągu pieszo-rowerowego.