Budimex podejmuje się rozbudowy infrastruktury kolejowej i drogowej na odcinku Tychy – Most Wisła

Budimex zaangażował się w realizację szeroko zakrojonych prac budowlanych dotyczących infrastruktury kolejowej i drogowej na odcinku pomiędzy Tychy a Mostem Wisła. Zadanie to jest warte około 909,6 miliona złotych netto.

Między innymi, planowane są prace projektowe, roboty budowlane i odbiory, które mają potrwać około 3,5 roku. Efektem tych działań będzie zwiększenie prędkości pociągów pasażerskich do 160 km/h oraz towarowych do 120 km/h. Ponadto, inwestycja ta przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa oraz ułatwienia dostępu do kolei dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi – podkreśla Budimex.

Umowa zawarta przez Budimex obejmuje szereg różnych działań. Przewiduje między innymi renowację układu torowego, montaż nowej sieci trakcyjnej, budowę dróg dojazdowych i przejazdów kolejowych czy peronów. Ponadto, planowane jest postawienie nastawni oraz modernizacja sieci elektroenergetycznych, gazowych i wodnokanalizacyjnych. Dodatkowo, umowa dotyczy również wykonania projektu wykonawczego oraz zabudowy urządzeń sterujących ruchem kolejowym i telekomunikacyjnych.

W ciągu kilkunastu dni Budimex rozpocznie prace nad tym ambitnym projektem. – To będzie wymagający kontrakt ze względu na jego skomplikowane założenia i dużą skalę. Ale mamy doświadczenie, które zdobyliśmy podczas realizacji poprzedniego zadania, modernizacji węzła Czechowice Dziedzice, który zrealizowaliśmy terminowo. Mamy także bardzo zaangażowany i kompetentny zespół, który na pewno pomoże nam sprostać temu wyzwaniu – mówił Artur Popko, prezes Budimex podczas podpisania umowy.

Planowane są również prace nad 36 obiektami inżynierskimi, takimi jak wiadukty, mosty czy przejścia podziemne. Wybudowane zostanie 47 km nowych torów oraz 18 rozjazdów.

– Ten kontrakt na pewno będzie dla nas wyzwaniem ze względu na jego zakres, ale posiadamy duże doświadczenie w realizacji nawet najbardziej złożonych kontraktów obejmujących zarówno infrastrukturę drogową jak i kolejową. Nasze działania na odcinku Tychy – Most Wisła nie tylko podniosą bezpieczeństwo, ale także ułatwią dostęp do kolei, co przyniesie korzyści społeczne i gospodarcze dla regionu – podkreśla Wojciech Głuc, Dyrektor Kontraktu w Budimeksie.

Głównym celem tych prac jest modernizacja linii kolejowej, tak aby pociągi pasażerskie mogły osiągnąć prędkość 160 km/h a towarowe 120 km/h. Dodatkowo, zamiarem Budimex jest poprawa dostępności kolei dla osób z ograniczonymi możliwościami poruszania się oraz zwiększenie bezpieczeństwa na odcinku Tychy – Most Wisła. Prace będą prowadzone na liniach kolejowych E65/E30, które są częścią międzynarodowego systemu komunikacji kolejowej.