Rozbiórka budynku przy ulicy Hlonda

Proces rozbiórki starego, zaniedbanego budynku zlokalizowanego na ulicy Hlonda, naprzeciwko Teatru Małego, jest już w toku. Działka prywatna, na której obiekt ten istniał i stopniowo niszczał przez wiele lat, została nabyta przez władze miasta.

Przez długie lata, miasto usiłowało nabyć tę działkę bezowocnie, jako że stanowiła ona dla wszystkich problem – zarówno ze względu na swój estetyczny i wizualny aspekt, jak i z punktu widzenia bezpieczeństwa publicznego. Budynek ten, popadając w ruinę, stał się miejscem niebezpiecznym i atrakcyjnym dla osób bezdomnych i spożywających alkohol. Sytuacja stała się jeszcze bardziej dramatyczna osiem lat temu, kiedy budynek częściowo się zawalił i jego konstrukcja zaczęła stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa. W rezultacie Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zdecydował o zamknięciu ulicy Hlonda na odcinku od ulicy Braterskiej do Bocheńskiego. Problem został szybko zażegnany poprzez zamurowanie okien i zapobieganie dostępu do resztek budynku, który był już pozbawiony dachu.

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta ujawniono, że działka wraz z pozostałościami nieruchomości przy ul. Hlonda zostały zakupione przez gminę. Jak stwierdziła Hanna Skoczylas, zastępca prezydenta Tychów ds. zrównoważonego rozwoju, na chwilę obecną nie ma jeszcze konkretnych planów dotyczących przyszłego zagospodarowania terenu.

– Prace wyburzeniowe powinny być zakończone w ciągu tygodnia – zapowiedziała Skoczylas. – Teren zostanie wyrównany ziemią i następnie podejmiemy decyzje odnośnie dalszego zagospodarowania. Możliwe jest stworzenie tu obszaru zieleni z elementami małej architektury, co stanowiłoby naturalne przedłużenie rynku. Nie wykluczamy również powstania miejsc parkingowych z półprzepuszczalnej nawierzchni, które byłyby wykorzystywane podczas różnych imprez czy spektakli odbywających się w Teatrze Małym.