Przebudowa wiaduktu kolejowego: Lepszy dostęp i przepustowość na linii kolejowej Katowice Piotrowice – Tychy

W ostatnim czasie często dochodziło do nieprzyjemnych incydentów, w których nierozważni kierowcy samochodów ciężarowych lub dostawczych lekceważyli znak drogowy B-16 (2,4m) informujący o ograniczeniu wysokości. Zatargi z bramownicą czy wiaduktem kolejowym nie tylko powodowały uszkodzenia infrastruktury, ale także pojazdów. Na szczęście, PKP Polskie Linie Kolejowe przygotowały rozwiązanie tego problemu poprzez planowaną przebudowę jednego z dotkniętych incydentami wiaduktów.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. sporządziło studium wykonalności dla linii Katowice Piotrowice – Tychy. Prace mają na celu skrócenie czasu podróży, poprawę standardów jazdy, zwiększenie przepustowości linii przez rozbudowę torów oraz ogólną poprawę dostępności transportu kolejowego. Jednym z elementów zaplanowanego zadania jest przebudowa wiaduktu kolejowego znajdującego się na ulicy Glinczańskiej w Tychach.

Zaprojektowany na nowo obiekt ma spełniać wszystkie wymagania skrajni dla poszczególnych kategorii dróg, co zapewni płynny i bezpieczny przejazd samochodów pod linią kolejową. Szczegółowe informacje dotyczące projektu zostaną udostępnione w odpowiednim czasie.