Wzrost eksportu polskich wyrobów piekarniczych i ciastkarskich mimo rosnących kosztów produkcji

Raport z ostatniego wydania „Tygodnika Gospodarczego PIE”, autorstwa ekspertów think tanku powiązanego z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, zwraca uwagę na pozytywny trend w sektorze eksportu polskich wyrobów piekarniczych i ciastkarskich. Mimo niekorzystnej sytuacji na rynku, jak rosnące ceny surowców i energii, które wpływają na koszty produkcji, eksport tych produktów, w tym wafli i gofrów, wzrastał w ciągu pierwszych siedmiu miesięcy 2023 roku.

Według danych podawanych przez analityków, od stycznia do lipca 2023 roku za granicę trafiło aż 90 tysięcy ton gofrów i wafli o wartości 503 milionów euro. To stanowi wzrost o 6,6% w porównaniu do ilości sprzedanych produktów oraz 16,1% pod względem ich wartości w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Statystyki Głównego Urzędu Statystycznego z 2022 roku pokazują, że Polska wysłała za granicę 155 tysięcy ton gofrów i wafli o wartości około 828 milionów euro. W stosunku do roku wcześniejszego, był to wzrost o 17% jeśli chodzi o ilość produktów i o ponad 32% pod względem ich wartości.

Eksperci zwracają uwagę na fakt, że wafle i gofry są najbardziej cennymi produktami w polskim eksporcie spośród wszystkich wyrobów piekarniczych i ciastkarskich. W 2022 roku stanowiły one około 33% całego eksportu tego typu produktów z Polski.

Z raportu wynika, że najwięcej produktów trafia do krajów Unii Europejskiej. Na czele listy odbiorców znajdują się Niemcy (z udziałem w wartości polskiego eksportu tego rodzaju wyrobów wynoszącym około 17,8%), Francja (8,4%), Czechy (5%) oraz Rumunia (4,5%). Polskie wafle i gofry są również cenione poza UE – najwięksi odbiorcy to Wielka Brytania (13,5%), Stany Zjednoczone (ok. 4%), Rosja (ok. 3%) i Arabia Saudyjska (2,2%).