Edukacyjne inicjatywy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rybniku skierowane do szkół

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Rybniku zaprasza szkoły do udziału w projekcie edukacyjnym. Rozpoczyna się kolejna odsłona programów „Lekcje z ZUS” dla placówek średnich oraz „Projekt z ZUS” dla szkół podstawowych. Zajęcia te mają na celu edukację uczniów na temat podstawowych kwestii związanych z ubezpieczeniami społecznymi, takich jak natura składek, wiek emerytalny czy możliwość korzystania z różnorodnych ulg przez osoby startujące z własną działalnością gospodarczą.

Koncepcja „Lekcji z ZUS” jest dedykowana dla szkół średnich i obejmuje cztery godziny lekcyjne poświęcone tematyce ubezpieczeń społecznych. W czasie tych zajęć uczniowie mają okazję pracować nad specjalistycznymi ćwiczeniami przygotowanymi przez ekspertów z ZUS, oglądać filmy edukacyjne, rozwiązywać krzyżówki oraz pracować zespołowo nad mapami myśli. Po serii tych lekcji, uczniowie przystępują do trzyetapowego konkursu „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”, którego laureaci mają szansę na uzyskanie indeksu na wybrane uczelnie. Program „Lekcje z ZUS” jest realizowany od września 2023 r. do kwietnia 2024 r., a zająć mogą się podjąć zarówno technika, jak i licea.

„Projekt z ZUS” to propozycja edukacyjna dla szkół podstawowych. Jego głównym punktem jest godzinne zajęcia, po których uczniowie tworzą konkursowe prace – filmy, plakaty lub komiksy – na temat znaczenia ubezpieczeń. Finaliści konkursu są nagradzani wpisem na świadectwie, bonami prezentowymi, dyplomami i zestawami upominków. Zajęcia w ramach tego projektu są oparte na prezentacji przygotowanej przez ZUS i mogą odbywać się między wrześniem 2023 r., a kwietniem 2024 r. Zarówno „Projekt z ZUS”, jak i „Lekcje z ZUS” mogą być prowadzone przez nauczyciela danej szkoły lub koordynatora z ZUS.