Zarobki kierowników instytucji w Tychach ograniczone – prezydent interweniuje

Do niedawna, szefowie instytucji publicznych w Tychach mogli cieszyć się wynagrodzeniem dochodzącym nawet do 20 tysięcy złotych miesięcznie. Niemniej jednak, obecne zarządzenie prezydenta miasta wprowadza pewne zmiany w tej kwestii.

W grudniu 2022 roku prezydent Tychów, Andrzej Dziuba, wydał rozporządzenie regulujące zarobki na najwyższych stanowiskach w jednostkach i zakładach budżetowych. Zgodnie z tym dokumentem, maksymalna kwota wynagrodzenia dla kierowników oraz ich zastępców została ustalona na poziomie 20 tysięcy złotych.

Jednak to już historia. Bogate wynagrodzenia szefów instytucji publicznych nie będą już tak pokaźne, przynajmniej jeśli chodzi o pieniądze pochodzące od podatników miasta Tychy. W dniu 1 września prezydent Dziuba opublikował nowe rozporządzenie, która modyfikuje poprzednie regulacje.

Teraz górna granica wynagrodzeń dla osób zarządzających jednostkami budżetowymi została obniżona do 12 tysięcy złotych. To oznacza, że zarówno kierownicy, jak i ich zastępcy nie będą już w stanie otrzymać więcej niż ta kwota na podstawie swojej pensji.