Rozporządzenie Wojewody Śląskiego dotyczące walki ze zgnilcem amerykańskim pszczół na terenie Tychów

Władze Miasta Tychy poinformowały o nowym rozporządzeniu wydanym przez Wojewodę Śląskiego 8 sierpnia, które modyfikuje poprzedni akt prawny z dnia 18 sierpnia 2022 r. Rozporządzenie to dotyczy zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół, groźnej choroby zakaźnej pszczół, na terenie kilku miast województwa śląskiego, w tym Chorzów, Katowice, Mikołów, Ruda Śląska i Świętochłowice. Kluczową zmianą jest wyznaczenie północno-zachodniej części Tychów jako „obszaru zapowietrzonego”.

Detale dotyczące granic wyznaczonego obszaru zapowietrzonego zostały dołączone jako załącznik do wspomnianego rozporządzenia. W obrębie tych granic obszar będzie oznakowany tablicami ostrzegawczymi z napisem: „UWAGA! ZGNILEC AMERYKAŃSKI PSZCZÓŁ. OBSZAR ZAPOWIETRZONY”.

Zgodnie z treścią rozporządzenia, w obszarze zapowietrzonym wprowadza się pewne ograniczenia. Po pierwsze, bez zezwolenia lokalnego powiatowego lekarza weterynarii nie jest dozwolone przemieszczanie rodzin pszczelich, pszczół, matek pszczelich, czerwia czy pni pszczelich oraz sprzętu i narzędzi używanych w pasiekach. Po drugie, zabronione jest organizowanie wystaw i targów, na których obecne będą pszczoły.

Powyższe zakazy obowiązują wszystkich właścicieli pszczół z obszaru zapowietrzonego i pozostaną w mocy do momentu uchylenia rozporządzenia.

Choć zgnilec amerykański pszczół nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi, może wpływać negatywnie na procesy zapylenia roślin w ogrodach i sadach. To z kolei może prowadzić do znaczących strat plonów.