Czy przydomowa oczyszczalnia to to samo co szambo ekologiczne?

Jeszcze do niedawna przy braku dostępu do kanalizacji tradycyjne szambo było jedynym rozwiązaniem na odprowadzanie ścieków z gospodarstwa domowego. Dzisiaj dostępne są również szamba ekologiczne, co niewiele tylko poprawia sytuację związaną z objętością ścieków wytwarzanych przez gospodarstwo domowe. W dalszym ciągu są to jednak zbiorniki bezodpływowe, jedyną nowością są wprowadzone oddzielne komory wewnątrz szamba: na płynne i nie płynne nieczystości.

Szambo betonowe czy z tworzywa sztucznego?

Możliwość wyboru między szambem betonowym a plastikowym również niewiele zmienia. Szambo plastikowe jest szczelne i lekkie, ale nie nadaje się do umieszczenia pod miejscem przejazdu samochodu – może nie wytrzymać nacisku i popękać. Słaba jakość tańszych produktów, a także nieumiejętny montaż również mogą spowodować pękanie w trakcie użytkowania. W przypadku wysokich wód gruntowych możliwe jest również wybicie zbiornika po jego opróżnieniu. Beton jest cięższy i nacisk wytrzyma – jednak w obydwu wypadkach regularnie trzeba wywozić nieczystości wozem asenizacyjnym co generuje stały dodatkowy koszt. 

A może przydomowa oczyszczalnia?

Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w przypadku przydomowej oczyszczalni ścieków. Jest to zdecydowanie najbardziej ekologiczne, a zarazem ekonomiczne rozwiązanie. Choć początkowy koszt instalacji przydomowej oczyszczalni jest dość wysoki, zwróci się on w niedługim czasie. Najważniejszy koszt, który odpada, to brak konieczności stałego wywozu nieczystości wozem asenizacyjnym. 

Kolejny plus to możliwość ponownego wykorzystania oczyszczonej wody. Woda, która powstała wskutek oczyszczania nadaje się do podlewania oraz może być wykorzystania podczas sprzątania. Można ją również odprowadzać do rowu czy zbiornika wodnego. W przypadku szamba, także jeżeli jest to szambo ekologiczne, wszelkie odprowadzanie nieczystości do gleby jest nielegalne i szkodliwe dla ekosystemu. Również ewentualne pęknięcia zbiornika bezodpływowego i wyciek nieczystości zagraża zanieczyszczeniem okolicznych upraw i wód gruntowych.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków to najbardziej ekologiczne rozwiązanie dla domostw w przypadku braku dostępu do kanalizacji miejskiej bądź gminnej. Jest to rozwiązanie na wiele lat.