Przebudowa placu przy kościele w Tychach – wpłynęły trzy oferty w ramach przetargu

Już niebawem ma ruszyć przebudowa placu w Tychach. Mowa tutaj o modernizacji Placu Konstytucji 3 Maja. W ramach modernizacji planuje się tam zwiększyć okoliczną zieleń. Oprócz tego przebudowany ma zostać również tamtejszy parking. Warto dodać, że niedaleko Placu Konstytucji 3 Maja znajduje się Kościół pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela.

Miasto planuje modernizację Placu Konstytucji 3 Maja

W ramach planowanych prac modernizacyjnych mają powstać m.in. nowe miejsca parkingowe. Mowa tutaj o nowych miejscach dla aut osobowych, jak i o nowych miejscach dla osób niepełnosprawnych. Ponadto powierzchnia parkingu ma zostać wykonana z wodoprzepuszczalnej nawierzchni. Tutaj warto dodać, że nowe miejsca parkingowe pojawią się dokładniej wzdłuż ulicy Żwakowskiej.

Ma pojawić się znacznie więcej zieleni

Głównym celem modernizacji Placu Konstytucji 3 Maja jest przede wszystkim wdrożenie większej ilości zieleni. Mowa tutaj o nowych nasadzeniach bylin, drzew i krzewów. Jak zaznaczyła Hanna Skoczylas, a więc wiceprezydent miasta Tychy do spraw zrównoważonego rozwoju, jednym z celów modernizacji Placu Konstytucji 3 Maja jest wygospodarowanie zielonych przestrzeni oraz przestrzeni, na której będzie znajdowała się strefa parkowania. Ponadto celem, który zostanie zrealizowany w ramach przebudowy placu jest także gospodarowanie opadowych wód.

Do miasta wpłynęło już kilka ofert na wykonawcę tej inwestycji. Docelowo Urząd Miasta planuje przeznaczyć na ten cel około 1,6 milionów złotych. Wpłynęły już trzy oferty, z których jedna z nich opiewa na kwotę około 2,4 milionów złotych, druga wynosi mniej więcej 1,8 milionów złotych, a także oferta nr trzy o wartości 1,65 milionów złotych. Na ten moment miasto jeszcze nie potwierdziło przyjęcia żadnej oferty, stąd też przetarg na ten moment jest jeszcze nierozstrzygnięty.