Czy już niedługo przywrócona zostanie stacja kolejowa Tychy Miasto?

Wśród urzędników trwają konsultacje na temat tego, czy już niedługo powstanie dobrze wszystkim znana stacja kolejowa, a więc Tychy Miasto. Obecnie trwają rozmowy na temat powstania nowych przystanków kolejowych, aby usprawnić komunikację w regionie. Czy stacja Tychy Miasto rzeczywiście po wielu latach będzie ponownie czynna?

Konsultacje na temat stacji kolejowych w ramach „Programu Kolej +”

Trwają konsultację nad trzynastoma projektami stacji kolejowych, które mogą powstać już niedługo w Tychach oraz w regionie. Stąd też jest wielce prawdopodobne, że w ramach planowanych usprawnień komunikacji kolejowej, po raz kolejny czynna będzie stacja Tychy Miasto. Przypomnijmy, że ten przystanek wyłączony z użytku został już kilka lat temu, a dokładniej w 2013 roku. O tym, czy stacja zostanie przywrócona do funkcjonowania, dowiemy się jednak dopiero za jakiś czas.

Oprócz przywrócenia stacji kolejowej Tychy Miasto możliwe jest także stworzenie nowego połączenia kolejowego między Tychami a Katowicami-Ligotą. Projekt również jest możliwy do zrealizowania w ramach „Programu Kolej +”. O wszystkim zadecydują jednak prowadzone konsultacje, które oficjalnie mają zakończyć się w niedzielę 26 września. Warto zaznaczyć, że realizacja inwestycji związanych ze stacją, jak i połączeniem kolejowym jest bardzo możliwa do realizacji, ponieważ jak podkreśla Ewa Grudniok z magistratu w Tychach, dla miasta Tychy bardzo istotne jest wsparcie i poprawienie miejskiej oraz regionalnej komunikacji. Skorzystają na tym zarówno mieszkańcy, jak i turyści miasta Tychy.