Początek remontu nawierzchni w Tychach

Idzie wiosna, więc jest to idealny czas na remonty. Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach rozpoczyna zaplanowane już wcześniej remonty nawierzchni ulic. Lista dróg, na których niebawem mają rozpocząć się prace remontowe, jest długa. W związku z pracami, na drogach mogą pojawić się utrudnienia w ruchu. 

Na, których ulicach będą prowadzone prace remontowe?

Remonty mają głównie na celu cząstkową naprawę, dzięki którym zostanie uzupełniony poziom ubytków w nawierzchniach. Remonty prowadzone jako pierwsze na ulicach: Bocheńskiego, Budowlanych, Brzozowej, Harcerskiej, Targiela, Turyńskiej, Oświęcimskiej, Poziomkowej, Nałkowskiej, Edukacji, Dmowskiego, Grota – Roweckiego, Konecznego, Wieniawskiego. Oprócz wymienionych ulic roboty będą także dotyczyły dróg gruntowych, między innymi; Dołowej, Gilów, Za drogą, Świerkowej, Jakuba, Agrestowej, Nadrzecznej, Barwnej i Mąkołowskiej. 

Planowany remont na Alei Bielskiej

Na nadchodzący sezon zaplanowano także jeden poważniejszy remont, który odbędzie się na Alei Bielskiej. Prace mają koncentrować się na odcinku od Alei Bielskiej, a dokładnie od skrzyżowania z ulicami Edukacji i Budowlanej do ulicy Sikorskiego. Na wybranych fragmentach nawierzchnia ma zostać sfrezowana na całej szerokości drogi. W momencie, gdy zajdzie taka potrzeba, podbudowa również zostanie odpowiednio uzupełniona. Na przygotowanym podłożu zostanie ułożona nowa, asfaltowa nawierzchnia. W zakres prac wchodzi też regulacja studni kanalizacyjnych oraz wpustów ulicznych. Całkowity koszt remontu oszacowano na 2,5 mln złotych. 

Czy na ten rok planowane są jeszcze jakieś prace remontowe w Tychach?

Oprócz wymienionych już miejsc, gdzie odbędą się prace remontowe. Na ten rok zaplanowano jeszcze kilka poważniejszych remontów. Miasto na ich realizację przeznaczyło budżet w wysokości 3 ml złotych. W pierwszej kolejności ma zostać wyremontowana ulica Oświęcimska, Budowlana, oraz Aleja Piłsudskiego. W Tychach cały czas coś się dzieje. Władze miasta pragną zrekonstruować większość ulic, tak aby każdemu wygodniej było z nich korzystać.