1 marca mija termin dla emerytów i rencistów o powiadomieniu ZUS o swoich przychodach

Wszyscy, którzy dorabiali do emerytury lub renty w ubiegłym roku, powinni poinformować o tym ZUS do 1 marca. Należy złożyć oświadczenie o osiągniętych przychodach oraz o wybranym przez siebie systemie rozliczeniowym – miesięcznym albo rocznym (w zależności od tego, co jest korzystniejsze dla świadczeniobiorcy).

Jak rozlicza się przychody?

Przychody rozliczane są na podstawie zaświadczenia pracodawcy, który zatrudnia emeryta bądź rencistę. Te osoby, które opłacają składki same za siebie (czyli na przykład prowadzące działalność gospodarczą), powinny przedstawić oświadczenie o wysokości przychodu. W przypadku tych, którzy prowadzą działalność pozarolniczą, za przychód uznaje się podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Jak wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS, zaświadczenie lub oświadczenie trzeba dostarczyć do tego samego oddziału ZUS, który wypłaca emeryturę albo rentę.

Co w wypadku nieprzekazania do ZUS potrzebnych informacji?

Nieprzekazanie do ZUS wyżej wymienionych informacji może skutkować wstrzymaniem wypłaty świadczenia. W niektórych przypadkach może to też spowodować zażądanie zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń przez ZUS, ponieważ osiągany przez emeryta czy rencistę przychód może wpływać na zmniejszenie albo też zawieszenie świadczenia. Emerytura lub renta podlega zmniejszeniu wtedy, gdy uzyskany przychód jest większy niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Polsce. Zawieszenie świadczenia następuje natomiast wtedy, gdy przychód przekroczy górną kwotę graniczną, tj. 130% przeciętnego wynagrodzenia w kraju.

O czym należy pamiętać?

Ci emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny oraz osoby pobierające z ZUS renty dla inwalidów wojennych lub wojskowych i których niezdolność do pracy jest związana ze służbą wojskową, a także renty rodzinne, które przysługują po osobach uprawnionych do tego typu świadczeń, mogą zarobkować bez żadnych ograniczeń. Nie muszą one także powiadamiać ZUS o osiąganych przez siebie zarobkach.