Opłata za windę w bloku będzie dobrowolna

Obywatele Polski chcą, aby w ustawie o własności lokali wprowadzić zmianę. Do Sejmu wpłynęła petycja, w której zawarty jest wniosek o dokonanie modyfikacji przepisu dotyczącego opłat za utrzymanie wspólnego budynku. Według osób, które podpisały się pod petycją obecne przepisy nie mają sensu.

Autorzy wniosku uważają, że opłata za windę powinna być dobrowolna. W tym momencie zapłacić musi każdy, nawet mieszkaniec parteru, który z windy raczej nie korzysta. Stąd pomysł na zmianę w Ustawie z 24 czerwca 1994r. o własności lokali. Jako kolejny argument w petycji podany jest fakt, że za windę często płacą również mieszkańcy innych klatek, a nawet bloków, w których nie ma dźwigu. Nie ma więc także szansy na skorzystanie z niego. Wnioskodawcy zaznaczają, że w obecnej sytuacji sądy również nie są pewne tego, w jaki sposób zinterpretować przepisy. Sąd Apelacyjny w Lublinie określił, że z opłaty może być zwolniona osoba, która nie korzysta z windy. Przeciwne orzeczenie do tego wydał Sąd Okręgowy w Gdańsku. Stwierdził, że zwalnianie z opłaty tylko części mieszkańców nie ma racji bytu.

Jakie zmiany proponuje projekt?

Autorzy petycji proponują jedną, zasadniczą zmianę. Jest nią wykreślenie dźwigu z listy rzeczy, za które mieszkańcy ponoszą obowiązkową opłatę. Do takich kosztów obecnie należą: pieniądze na bieżące naprawy i remonty, dostawa energii elektrycznej, gazu i wody, użytkowanie windy, ubezpieczenia i podatki, koszt utrzymania czystości oraz wynagrodzenie dla zarządcy lokalu. Zdaniem wnioskodawców, każdy lokal powinien mieć koszty stałe ustalone przez jego mieszkańców, a nie narzucone odgórnie. Obecnie petycja znajduje się u Komisji do Spraw Petycji i czeka na oficjalną odpowiedź.