Stracone pokolenie COVID-19?

Europejski Komitet Regionów w Rocznym Regionalnym i Lokalnym Barometrze UE przedstawił wniosek, który wskazuje na większe zaufanie obywateli do władz lokalnych niż krajowych lub władz UE. W rocznym barometrze UE widać także jak pandemia wpłynęła na dochody miast i regionów, a także poziom życia ich mieszkańców. Przychody jednostek terytorialnych mogą zmaleć nawet o 10%.

Pandemia powoduje także pogorszenie nierówności społecznych oraz gospodarczych w obszarach UE. Pojawiło się również pojęcie ,,straconego pokolenia”. Mowa o młodych ludziach, którzy mają ograniczoną możliwość prowadzenia kontaktów interpersonalnych, nauki, a nawet całego rozwoju. Barometr zwraca też uwagę na nierówności pomiędzy systemami opieki zdrowotnej w miastach i we wsiach.

Większe zaufanie do władz lokalnych

Bardzo ciekawym wnioskiem płynącym z raportu jest fakt, że obywatele Europy bardziej ufają rządzącym miast i regionów niż władzom państw. Co więcej, chcieliby, żeby to osoby zarządzające ich jednostkami samorządowymi mogły decydować o sprawach, które dotyczą zdrowia, edukacji, spraw społecznych, kultury czy zatrudnienia. Przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen podczas zgromadzenia podkreśliła dużą rolę władz samorządowych pełnioną podczas rozpoczęcia kryzysu spowodowanego pandemią.