Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu: Kontrole techniczne autokarów szkolnych w Tychach

Terminy maj i czerwiec zazwyczaj wiążą się z większą ilością różnorodnych wycieczek szkolnych i przedszkolnych, a więc zwiększoną mobilnością naszych pociech. Policja zwraca uwagę na ten okres i przykłada wielką wagę do bezpieczeństwa dzieci na drogach. Policjanci ruchu drogowego wykonują kontrole trzeźwości kierowców i oceniają stan techniczny pojazdów szkolnych.

Podczas planowania wyjazdów, organizatorzy mają możliwość skorzystania z pomocy policji, kontaktując się z najbliższą jednostką pod numerem 112. Mogą poprosić o przeprowadzenie badania stanu trzeźwości kierowcy lub sprawdzenie stanu technicznego pojazdu. Władze apelują o wcześniejsze zgłoszenie potrzeby przeprowadzenia inspekcji pojazdu, którym będą podróżować dzieci. Policjanci będą prowadzić takie kontrole w miejscach przez nich wyznaczonych.

W mieście Tychy jednym z takich miejsc jest parking przy basenie, znajdujący się przy ulicy Edukacji. Aby umówić termin kontroli, można zadzwonić pod numer 47 85 512 90.

Jednak warto pamiętać, że funkcjonariusze ruchu drogowego nie są w stanie dokładnie sprawdzić stanu technicznego pojazdu. Nie mają do dyspozycji takich urządzeń, jak te dostępne na stacjach diagnostycznych. Dlatego organizatorzy, pragnąc mieć absolutną pewność co do sprawności autokaru, powinni skorzystać z usług profesjonalnej stacji diagnostycznej.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oferuje e-usługę, która umożliwia każdemu sprawdzenie wszelkich pojazdów przewożących więcej niż 9 osób. Za pośrednictwem tej cyfrowej platformy możemy dowiedzieć się, czy autokar, którym planujemy podróżować, posiada aktualne ubezpieczenie OC, ważne badanie techniczne, jaki był stan licznika przy ostatnim przeglądzie, ile miejsc jest w danym pojeździe oraz czy pojazd nie jest wyrejestrowany lub zgłoszony jako skradziony.