ITS w Tychach skuteczny i efektywny – zapewnia Miejski Zarząd Ulic i Mostów

Według Arkadiusza Bąka, dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów (MZUiM) w Tychach oraz Dariusza Barana, zastępcy Działu Centrum Sterowania Ruchem, Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem (ITS) jest coraz bardziej efektywnym narzędziem. Choć niektórzy mieszkańcy twierdzą, że od czasu jego wprowadzenia poruszanie się po mieście stało się wolniejsze, MZUiM przekonuje, że system działa poprawnie i przynosi oczekiwane korzyści.

ITS w Tychach został uruchomiony w 2022 roku, a od samego początku wywoływał wiele kontrowersji. Projektanci systemu ustalili konkretne cele do zrealizowania. Po pełnym wdrożeniu, rzeczywisty czas przejazdu między wyznaczonymi punktami pomiarowymi w mieście miał ulec skróceniu o 7% w porównaniu do okresu przedinwestycyjnego. Dodatkowo, przewidywano poprawę w bezpieczeństwie ruchu drogowego oraz zmniejszenie parametrów takich jak ilość emisji gazów cieplarnianych, zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych, a także zużycie energii elektrycznej i paliw płynnych.

MZUiM zapewnia, że osiągnięto założone cele. Analizy i badania zostały przeprowadzone przez naukowców z Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, którzy opracowali metodologię oceny efektywności ITS. Badano czas przejazdu za pomocą specjalistycznych kamer ANPR zainstalowanych w 12 punktach pomiarowych. Przeanalizowano 34 relacje między nimi w porach porannych (06:15 do 09:15) i popołudniowych (14:15 do 17:15), wykonując łącznie blisko 24 000 pomiarów.

Oceny wpływu systemu na redukcję emisji gazów cieplarnianych, zanieczyszczeń gazowych oraz cząstek stałych dokonał Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk. MZUiM przeprowadził weryfikację tych raportów przy wsparciu pracowników naukowych z Politechniki Śląskiej w Katowicach i potwierdził osiągnięcie zakładanych wskaźników.