"Cyberbezpieczny samorząd" – nowy projekt związany z bezpieczeństwem cyfrowym w Tychach

W Tychach została podjęta decyzja o dołączeniu do inicjatywy zatytułowanej „Cyberbezpieczny samorząd”. Jest to projekt, który uzyskał finansowe wsparcie z Funduszu Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC), w ramach działania II, Zakres Zaawansowane usługi cyfrowe, priorytet 2.2 dotyczący Wzmocnienia krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, EFRR, FERC.02.01-IP.01-00-001/23.

Jego kluczowym celem jest podniesienie poziomu obsługi informatycznej gminy Tychy i jej jednostek organizacyjnych w zakresie cyberbezpieczeństwa. Projekt ma na celu nie tylko modernizację, ale również wzmocnienie zdolności do szybkiego i skutecznego reagowania na wszelkiego rodzaju incydenty związane z systemami informacyjnymi.

Zestawienie finansowe tego przedsięwzięcia prezentuje się następująco: całkowity koszt projektu wynosi 990 310 zł, z czego kwota dofinansowania ze środków unijnych to 718 230,12 zł.