Tychy otrzymują 93 mln zł dofinansowania na projekty OZE z Funduszy Europejskich

W ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027, w szczególności Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji, miasto Tychy zostało dofinansowane kwotą 93 milionów złotych. Dofinansowanie to jest przeznaczone na projekty skupiające się na Odnawialnych Źródłach Energii (OZE). Informacja ta została podana do publicznej wiadomości podczas konferencji prasowej w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach, której datą było 3 kwietnia. Symboliczny czek w imieniu Tychów odebrał ówczesny prezydent miasta, Maciej Gramatyka.

Gramatyka podkreślał znaczenie walki o czyste powietrze, mimo wielu przeciwności i wyzwań. Zaznaczył, że pomimo licznych inwestycji w wymianę kotłów, jakość powietrza podczas sezonu jesienno-zimowego, szczególnie na obrzeżach miasta, wciąż nie spełnia oczekiwań. Wskazał na duże zapotrzebowanie mieszkańców na dofinansowanie do zakupu urządzeń fotowoltaicznych oraz wymiany źródeł ciepła. Podkreślił również, że dzięki środkom unijnym, świadomość społeczna na temat samowystarczalności energetycznej rośnie.

Otrzymane dofinansowanie zostanie przeznaczone na realizację projektu o nazwie „Postaw na OZE – rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wyry”. Celem tego przedsięwzięcia jest udzielenie mieszkańcom grantów na zakup, dostawę i montaż instalacji OZE wytwarzających energię cieplną i elektryczną: instalacje fotowoltaiczne, powietrzne pompy ciepła, magazyny energii elektrycznej.

W ramach projektu, około 850 mieszkańców Tychów będzie miało możliwość skorzystania z grantów na instalacje OZE. Działania te przyczynią się do redukcji emisji CO2, poprawy jakości powietrza w podregionie tyskim oraz wzrostu produkcji energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych. Dodatkowo, dzięki wykorzystaniu OZE, mieszkańcy będą mogli obniżyć swoje rachunki za energię.

Planowane są również działania edukacyjne, takie jak kampania mająca na celu łagodzenie zmian klimatycznych. W jej ramach przewidziane jest między innymi zasadzenie drzew tlenowych/antysmogowych na posesjach mieszkańców, montaż ekologicznych kompostowników do składowania odpadów, czy też montaż ławek fotowoltaicznych. Mieszkańcy będą mogli skorzystać z doradztwa, prelekcji oraz wziąć udział w konkursie związanym z tematyką odnawialnych źródeł energii.

Całkowity koszt projektu wynosi 109 557 555,75 zł, przy czym dofinansowanie wynosi 93 123 922,38 zł. Realizacja działań przewidziana jest na lata 2024-2027.

Oprócz tego, dodatkowe dofinansowanie otrzymało modernizację instalacji c.o. w Przedszkolu nr 11 przy ul. Bukowej w Tychach. Projekt ten obejmuje wymianę 41 grzejników i termostatów oraz rur c.o. (ok. 500,00 mb) i uzyskał dofinansowanie w wysokości 237 967 zł w ramach konkursu „Inicjatywa Antysmogowa” w 2024 roku, prowadzonego w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza.