Inspekcje kotłowni w domach jednorodzinnych w Tychach w ramach walki z smogiem

W mieście Tychy trwają inspekcje kotłowni w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Urzędnicy miejski, jak również Straż Miejska przeprowadzają te kontrole, aby sprawdzić, czy kotły grzewcze są zgodne z obowiązującymi standardami i czy ich wymiana została przeprowadzona zgodnie z terminami podanymi w tak zwanej uchwale antysmogowej, wydanej przez Sejmik Województwa Śląskiego.

Zwraca się szczególną uwagę na te budynki, które na liście Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), mają zaznaczone źródło ciepła jako pozaklasowe. Osoby odpowiedzialne za kontrolę z ramienia urzędu miasta dokładnie sprawdzają używane paliwo stałe oraz stopień wilgotności drewna, służącego do ogrzewania domu. Przykładają także wagę do tego, co jest przechowywane w kotłowni – obecność na przykład lakierowanych płyt meblowych może sugerować, że były one przeznaczone do spalenia.

Jeżeli inspektorzy nie odnotują żadnych niezgodności, będą informować właścicieli o nadchodzących terminach wymiany kotła, a także przykleją na nim naklejkę informacyjną, aby pomóc zapobiec opóźnieniom w dokonaniu tej wymiany.

Inspekcje te mają miejsce na podstawie ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku, Ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku, jak również Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 roku o wprowadzeniu ograniczeń w zakresie użytkowania instalacji spalania paliw na terenie województwa śląskiego.

Procedura kontrolna została ustalona i zatwierdzona Zarządzeniem Prezydenta Miasta Tychy nr 0050/64/2024 z dnia 19 lutego 2024 roku. Wprowadzenie tej procedury jest jednym z kroków naprawczych, które gminy województwa śląskiego muszą podjąć zgodnie z aktualizacją „Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego”, który został uchwalony uchwałą Nr VI/21/12/2020 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 czerwca 2020 roku oraz uchwałą Sejmik Województwa Śląskiego nr VI/62/8/2023 z dnia 20 listopada 2023 roku.