Kryzys parkingowy w Tychach: Plany zabudowy miejskiej prowadzą do niepokoju mieszkańców

Barbara Konieczna, przewodnicząca Rady Miasta Tychy, podjęła inicjatywę budowy publicznego parkingu dla pojazdów osobowych na terenie miejskim położonym przy Al. Jana Pawła II. Ta prośba jest wspierana przez przedstawicieli Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (TSM), którzy są zaniepokojeni perspektywą braku miejsc parkingowych po wybudowaniu planowanego centrum Tychów. Wyrażają obawy, że już istnieje niedobór miejsc postojowych.

Pismo od TSM wyraźnie podkreśla problem ograniczonej liczby miejsc parkingowych określonych w planie zagospodarowania przestrzennego dla śródmieścia Tychy, zatwierdzonym przez Radę Miasta Tychy 28 września. Zwracają uwagę na fakt, że nowi mieszkańcy będą korzystać z istniejących miejsc parkingowych, w tym tych znajdujących się na terenie spółdzielni. Członkowie spółdzielni podkreślają istnienie problemu braku miejsc parkingowych dla mieszkańców budynków przy ul. Nałkowskiej i Orzeszkowej.

Tymczasem, czytamy w ich interpelacji, osiedla N i O są szczególnie dotknięte problemem parkowania, głównie ze względu na wysoką zabudowę i fakt, że zostały one zaprojektowane i wybudowane w latach 70., kiedy zapotrzebowanie na miejsca postojowe było znacznie mniejsze.

Członkowie TSM apelują o możliwie najszybsze zaakceptowanie planów budowy publicznego parkingu na działce numer 2324/83 należącej do miasta Tychy. Uważają, że pilna potrzeba budowy nowych miejsc parkingowych jest obecna już teraz i nie można jej zaniedbywać do czasu rozpoczęcia budowy przyszłych budynków na tej działce. Tym bardziej, że ostatnio uchwalony plan miejscowy przewiduje budowę parkingu wielopoziomowego z usługami na tym terenie. Aby potwierdzić intensywne zapotrzebowanie na nowe publiczne miejsca parkingowe, przedstawiciele Spółdzielni Oskard dołączyli petycję mieszkańców dotyczącą budowy miejsc parkingowych.

Przypomnijmy, że lokalny plan dla terenu, na którym ma powstać nowe centrum miasta, jest zgodny z wymogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jego celem jest ograniczenie ruchu samochodowego w ścisłym centrum miasta i stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej. Plan zakłada promowanie i stymulowanie zrównoważonej mobilności, z priorytetem dla ruchu pieszego oraz korzystania z alternatywnych środków transportu w stosunku do samochodów osobowych: roweru i transportu zbiorowego. Celem jest poprawa jakości powietrza, zmniejszenie hałasu i korków ulicznych oraz poprawa dostępności pieszej, rowerowej i komunikacji publicznej.