Konsultacje dotyczące budowy metropolitalnej drogi rowerowej GZM (Velostrada nr 3) w Tychach trwają do 18 grudnia

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach ogłosił konsultacje publiczne dotyczące realizacji projektu „Budowy Metropolitalnej drogi rowerowej (Velostrada nr 3) na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM), na odcinku Katowice-Tychy”. Proces ten potrwa do 18 grudnia.

Komunikacja z interesariuszami odbywać się będzie zarówno za pośrednictwem form elektronicznych, jak i pisemnych. Dodatkowo, planowany jest dyżur pracownika MZUiM – Kamila Winiarska-Szweblik, który odbędzie się w siedzibie jednostki, pokój 29a, 15 grudnia 2023 roku, w godzinach od 9:00 do 11:00.

Za organizację i przeprowadzenie konsultacji odpowiada Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach, mieszczący się przy ul. Budowlanych 59, kod pocztowy 43-100. Osobą odpowiedzialną za kontakt z zainteresowanymi jest Marcin Godzik.