Zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w Tychach podczas Wszystkich Świętych

W okresie od 28 października do 2 listopada 2023 roku, Tyskie Zarządy Transportu Miejskiego (ZTM) planują liczne modyfikacje w ramach sieci komunikacyjnej miasta. Decyzja ta jest podyktowana oczekiwanym wzmożeniem ruchu pasażerskiego związanego ze zbliżającym się okresem obchodów Wszystkich Świętych. Zmiany te mają na celu usprawnienie przemieszczania się mieszkańców Tychów, szczególnie w kierunku lokalnych nekropolii.

W dniu Wszystkich Świętych, czyli 1 listopada, ZTM oferuje bezpłatny przejazd wszystkimi swoimi liniami komunikacyjnymi. Jest to gest w stronę tyszan, który ma ułatwić im odwiedzenie grobów bliskich i upamiętnienie zmarłych bez dodatkowych kosztów związanych z transportem.