Modernizacja magistrali kolejowej E65 na odcinku Tychy – Most Wisła

Umowę na gruntowną modernizację polskiej linii kolejowej E65 na odcinku łączącym Tychy i Most Wisła podpisały PKP Polskie Linie Kolejowe. Działania te, opiewające na sumę ponad 960 milionów złotych, zostaną przeprowadzone przez renomowaną firmę budowlaną – Budimex.

Prace obejmą kompleksową modernizację peronów na stacjach i przystankach warszawskich: Tychy Żwaków, Kobiór, Piasek, Pszczyna i Goczałkowice. Dodatkowo, poprawione zostaną drogi dojazdowe do peronów, z uwzględnieniem potrzeb osób z ograniczeniami ruchowymi. Przewidziana jest też wymiana około 56 km sieci trakcyjnej, 48 km torów i 18 rozjazdów. Przebudowa objęła także 17 obiektów inżynieryjnych oraz 7 przejazdów kolejowo-drogowych.

Dzięki przeprowadzonym pracom, możliwe będzie zwiększenie prędkości pociągów pasażerskich do 160 km/h oraz towarowych do 120 km/h na danym odcinku. Co więcej, modernizacja przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa oraz dostępności kolei dla osób z niepełnosprawnościami.

Prace modernizacyjne na linii kolejowej nr 139 i magistrali E65 na odcinku Tychy – Goczałkowice (Most Wisła) są częścią projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap I: linia E 65 na odcinku Tychy – Most Wisła”. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie robót budowlanych, a także realizację projektu wykonawczego i zabudowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz urządzeń kolejowych ‎sieci ‎telekomunikacyjnych. Przewidziane jest również świadczenie usług pogwarancyjnych dla tych urządzeń.

Zakończenie wszystkich prac zaplanowane jest na koniec 2027 roku.