Tąpnięcie w Tychach: wstrząsy wynikłe z aktywności górniczej nie spowodowały szkód

Mieszkańcy Tychów doświadczyli intensywnego wstrząsu około 0:25. Polska Grupa Górnicza potwierdziła, że przyczyną była aktywność górnicza. Konkretnie, doszło do tąpnięcia w kopalni Staszic-Wujek, znajdującej się w obrębie Uskoku Kłodnickiego. Na szczęście, pomimo siły wstrząsu, żadna osoba nie doznała obrażeń.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego podaje, że wstrząs był odczuwalny nie tylko w Tychach, ale również w innych miastach sąsiadujących z Katowicami. Było to wynikiem wysokoenergetycznego tąpnięcia górotworu o sile 3*107J na głębokości 510 metrów.

Aktualna obszar pracy górników znajduje się około 230 metrów od epicentrum tąpnięcia – na południe od niego. Dokonano inspekcji wszystkich aktywnych wyrobisk górniczych w promieniu co najmniej 300 metrów od miejsca zdarzenia. Kontrola nie ujawniła żadnych uszkodzeń, co jest dodatkowo uspokajające dla lokalnej społeczności.