41-latek z Tychów zatrzymany za szereg przestępstw przeciwko mieniu

W efekcie skutecznej akcji funkcjonariuszy Wydziału Do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Tyskiej, znaleziono i zatrzymano 41-letniego obywatela Tychów. Mężczyzna ten był poszukiwany za serię kradzieży i dewastacji majątku w Tychach i Sopocie. Początek końca przygód tego mieszkańca Tychów nadszedł, gdy wpadł na gorącym uczynku podczas kradzieży w jednym z tyskich sklepów. Jednakże, to nie była jego pierwsza występek.

Należy dodać, że delikwent działał w stanie recydywy, co skutkuje surowszą karą. 8 sierpnia, oficerowie ochrony porządku publicznego otrzymali wezwanie do interwencji w jednym ze sklepów miejskich, gdzie doszło do kradzieży detalicznej. W trakcie realizacji swoich obowiązków, funkcjonariusze odkryli, że ten konkretny podejrzany może być powiązany z innymi incydentami, które miały miejsce zarówno w mieście, jak i poza jego granicami. Zaskakująco, mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów.

Dodatkowo, okazało się, że 41-letni mieszkaniec miasta miał już wcześniej nałożony środek zapobiegawczy polegający na dozorze policji, którego nie respektował. Na podstawie powyższych dowodów, prokurator złożył wniosek do Sądu Rejonowego w Tychach o ustanowienie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd uwzględnił wniosek prokuratora i tym samym mężczyznę umieszczono za kratami.