Apel służb ratowniczych w Tychach: Nie blokuj dróg!

W ostatnich dniach zaobserwowano wzmożoną działalność straży pożarnej i innych służb ratowniczych w mieście Tychy. Występują one na różnych scenariuszach zagrożeń, niekoniecznie powiązanych z pożarami. Czasami ich interwencja jest wymagana, gdy muszą wejść do zamkniętego mieszkania, w którym znajduje się osoba potrzebująca natychmiastowej pomocy.

W związku z tym Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej oraz Komenda Miejska Policji w Tychach skierowały do kierowców apel o zaniechanie blokowania dróg dojazdowych i pożarowych. Te specjalne drogi są niezbędne dla umożliwienia służbom ratowniczym szybkiego dotarcia do miejsca incydentu i podjęcia działań mających na celu ochronę życia, zdrowia lub mienia osób poszkodowanych.

Służby ratownicze często korzystają z pojazdów o większych gabarytach, co wymaga od nich dostępności pasa ruchu o szerokości co najmniej 4 metrów. Blokowanie tych dróg przez parkujące pojazdy może znacząco utrudnić operacje ratunkowe. Dodatkowo, warto przypomnieć, że nielegalne parkowanie na drogach pożarowych i dojazdowych naraża kierowców na wysokie kary. Mandat karny za takie wykroczenie wynosi 500 zł, a dodatkowo może nastąpić odholowanie pojazdu.