Czy na ten moment jednak nie powstanie Rondo Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy?

Wręcz absurdalny jest powód, który spowodował, że w Tychach nie powstanie rondo Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Okazało się, że wniosek złożony przez jedną z tyskich radnych został odrzucony. Z jakiego powodu?

Wniosek o nazwanie jednego z rond Rondem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy został odrzucony

Powodem, dla którego w Tychach na ten moment na pewno nie będzie Ronda Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest to, że nazwa ta składa się ze zbyt wielu liter. Ten kuriozalny powód sprawia, że wciąż są jednak szansę, aby w przyszłości takie rondo jednak powstało. W jaki sposób?

Otóż teraz jedna z radnych miasta Tychy postanowiła złożyć wniosek o to, aby zgodnie z przepisami miasta, rondo nazywało się po prostu Rondem WOŚP. W takim przypadku nie będzie już mowy o zbyt długiej nazwie i zbyt dużej ilości liter w nazwie. Na razie nie wiadomo jak rozstrzygnie się ta sprawa. Więcej informacji wkrótce.