Wybrano projekty w Budżecie Obywatelskim Tychy 2021

Już wiadomo, które z projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Tychy 2021 będą działały w rzeczywistości. Złożonych było 225 pomysłów na inicjatywy obywatelskie, wybranych jest 79 z nich, z czego 5 jest ogólnomiejskich.

Po weryfikacji 225 zgłoszonych projektów, do etapu głosowania przeszło 165 z nich. W rezultacie, mieszkańcy wybrali 79 inicjatyw, które będą zrealizowane w Tychach. Zakładają one poprawę wizerunku przestrzeni publicznej poprzez montaż dodatkowych koszy na śmieci, wiat śmietnikowych, chodników, poidełek oraz renowację placów zabaw. Urozmaicenie oferty spędzania wolnego czasu przez mieszkańców. Zostaną bowiem zrealizowane inicjatywy sportowe i kulturalne w postaci festynów miejskich, warsztatów czy kin samochodowych.

Pięć zwycięskich inicjatyw to projekty ogólnomiejskie

Pula budżetu obywatelskiego wynosiła 5 milionów złotych. Z tego 990 tysięcy kosztuje pięć projektów ogólnomiejskich. Przy SP nr 17 powstanie bieżnia, na rondzie przy ul. Jaśkowickiej i Borowej będzie oświetlenie, a w parku św. Franciszka staną ławki. SP nr 14 zyska ogód badawczo-edukacyjny, a z okazji 50-lecia GKS Tychy odbędzie się impreza sportowa. Głosy oddało aż 19501 osób, a to aż o 5 tysięcy więcej w przeciwieństwie do poprzedniego roku. Frekwencja wynosiła nieco ponad 16 procent.