Tychy – miasto dla wszystkich, prezentacja festynu Równolandia 2024

W Tychach, niezależnie od wieku, płci, miejsca pochodzenia, stanu zdrowia czy stopnia niepełnosprawności, każdy może znaleźć swoje miejsce. Ta idea jest podstawą festynu Równolandia, który jest organizowany w Ośrodku Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczym (OREW) w tym mieście. Wydarzenie skierowane jest przede wszystkim do podopiecznych zaproszonych do udziału przez organizatora, ale przyciąga także liczne osoby pełne empatii i gotowe udzielić pomocy innym.

OREW w Tychach to pierwsza placówka utworzona przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Działa nieprzerwanie od roku 1992 i oferuje swoje usługi dzieciom oraz młodzieży z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną, w tym przypadkach ze sprzężeniami, jak również osobom głęboko niepełnosprawnym w wieku od 3 do 25 lat.

12 czerwca miało miejsce tradycyjne święto festynu, które wróciło do kalendarza wydarzeń OREW na stałe po przerwie spowodowanej pandemią i rozbudową ośrodka. Pomimo capryśnej pogody, uroczystość okazała się niezapomnianym dniem.

Wśród zgromadzonych gości znaleźli się: Hanna Skoczylas, zastępca prezydenta Tychów; radne Lidia Gajdas, Barbara Konieczna i Żaneta Śpiewak; Sławomir Sobociński z Inicjatywy Tyskiej; samorządowiec Igor Śmietański; Marzena Klementa reprezentująca Miejskie Centrum Oświaty w Tychach oraz wielu innych.

Renata Zając, dyrektor OREW, wyraziła swoje podziękowania dla wszystkich, którzy wsparli działania ośrodka i towarzyszyli mu tego dnia. Podkreśliła również wartość wsparcia ze strony senatora Andrzeja Dziuby, które był odczuwalne w szczególny sposób, pomimo jego fizycznej nieobecności.

Festyn Równolandia 2024 podzielony był na dwie części: strefę wewnętrzną z występami artystycznymi oraz strefę aktywności na zewnątrz, gdzie znajdowały się stoiska różnych organizacji i miejsc związanych z Tychami. Wśród nich były m.in.: GKS Tychy z klubową maskotką oraz Tyskie Hale Targowe. Na stoisku Hali można było skosztować ciast upieczonych przez rodziców podopiecznych i zakupić ich rękodzielnicze wytwory na rzecz zbiórki „Usługi przewozowe dla społeczności PSONI”.

Wśród atrakcji znalazła się również wizualizacja plaży paprocańskiej z molo i piaskiem, przygotowana pomimo deszczowej pogody. Festyn nie mógłby się odbyć bez pomocy rodziców podopiecznych, którzy przygotowali pyszne kiełbaski z grilla, a także darczyńców, którzy przekazali upominki i gadżety, wywołując uśmiechy na twarzach wychowanków OREW.

Podczas festynu odbyły się występy artystyczne, które zapewniły doskonałą atmosferę. Wśród wykonawców byli przedstawiciele Klubu Platyna działającego pod egidą Internationaler Bund Polska oraz Zespołu Szkół Muzycznych im. Feliksa Rybickiego. Talent zaprezentowali również podopieczni OREW razem z kadrą placówki, wykonując utwór o Tychach autorstwa dyrektor Renaty Zając.