Aleksandra Sojka nowym członkiem Rady Miasta Tychy

Dewelopment ustrukturyzowania polityki miejskiej w Tychach przyniósł ze sobą też zmiany na pozycji radnego. W ostatnim czasie, podczas najnowszej sesji Rady Miasta, Aleksandra Sojka zdała uroczyste ślubowanie, stając się oficjalnie nową radną tego miasta.

To stanowisko wcześniej zajmowała Hanna Skoczylas. Jednak od 8 maja bieżącego roku, Hanna postanowiła rozwijać swoją karierę na innym polu – objęła funkcję Zastępcy Prezydenta Tychów ds. Zrównoważonego Rozwoju. W konsekwencji, miejsce w Radzie Miasta zwolniło się i to Aleksandra Sojka została wybrana, aby go zająć.