Inspekcje kotłowni w domach jednorodzinnych w Tychach: sprawdzanie zgodności z normami antysmogowymi

Obecnie na terenie Tychów przeprowadzane są inspekcje kotłowni w domach jednorodzinnych. Przedstawiciele lokalnego Urzędu Miasta wraz ze Strażą Miejską odwiedzają mieszkańców, aby sprawdzić, czy kotły grzewcze, które mają zainstalowane, spełniają wymogi rówież określone w Uchwale Sejmiku Województwa Śląskiego, potocznie nazywanej Uchwałą antysmogową.

W skład kontroli wchodzi przegląd budynków, które według Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) korzystają z pozaklasowych źródeł ciepła. Pracownicy urzędu miasta dokonują weryfikacji jakości paliwa stałego oraz wilgotności drewna opałowego, które służy do ogrzewania domu. Dodatkowo, prowadzą badania zawartości kotłowni, na przykład, jeśli znajdą tam lakierowane płyty meblowe, mogą podejrzewać, że były przeznaczone do spalenia.

Gdy kontrolerzy nie wykryją żadnych nieprawidłowości, informują o terminie wymiany kotła i naklejają na niego nalepkę informacyjną, która ma na celu zapobieganie opóźnieniom w wykonaniu tego obowiązku.

Inspekcje przeprowadzane są na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, a także Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. dotyczącej wprowadzenia ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, gdzie ma miejsce spalanie paliw na terenie województwa śląskiego.

Kontrole są realizowane zgodnie z procedurą określoną Zarządzeniem Prezydenta Miasta Tychy nr 0050/64/2024 ze dnia 19 lutego 2024 r. Opracowanie i wdrożenie tej procedury jest jednym z działań naprawczych nałożonych na gminy województwa śląskiego przez aktualizację „Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego”, przyjętego uchwałą Nr VI/21/12/2020 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 czerwca 2020 roku i poprawionego Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr VI/62/8/2023 z dnia 20 listopada 2023 roku.