Zaplanowany remont ulicy Borowej w Tychach – rozkład prac i finansowanie projektu

Nieopodal przystanku na Żwakowskiej, w Tychach, ruszyły prace drogowe. Od 2 stycznia br. rozpoczęto bowiem remont ulicy Borowej, obejmujący odcinek do Jaśkowickiej. Ta inwestycja drogowa ma być realizowana etapami.

W ramach pierwszych dwóch faz prac, planuje się odnowić nawierzchnię ulicy począwszy od Żwakowskiej, a kończąc na Harcerskiej, zwracając się w kierunku południowym. Następnie, nowe pokrycie asfaltowe zostanie ułożone na trasie od ul. Harcerskiej do Jaśkowickiej. Warto jednak podkreślić, że na odcinku od ul. Harcerskiej do Skalnej, przewidziano dodatkowo renowację chodnika.

Całkowita wartość inwestycji wynosi niemal 2 064 000 zł. Na szczęście, Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach może liczyć na finansowe wsparcie. Otrzymał on dofinansowanie przekraczające sumę 887 000 zł, pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wybrano już wykonawcę prac, którym jest spółka JKM z Mikołowa. Firma ta ma czas na realizację zadania do ostatnich dni października tego roku.