Tychy bez lidera: Andrzej Dziuba przechodzi do Senatu, miasto oczekuje na nowego komisarza

Andrzej Dziuba, który przez 23 lata był prezydentem Tychów, teraz zdobył miejsce w Senacie. W związku z tym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, miastem będzie zarządzać komisarz, który zostanie wyznaczony przez premiera na podstawie rekomendacji śląskiego wojewody. Byli przywódcy miasta apelują o szybki proces wyboru nowego komisarza.

Mimo upływu trzech tygodni od ogłoszenia wyników wyborów, póki co stanowisko prezydenta pełni sekretarz miasta. Ustawa wymaga, aby nowy budżet został dostarczony do Rady Miasta najpóźniej do 15 listopada. Stąd też bierze się pilność w apelach dawnych wiceprezydentów o szybką nominację nowego komisarza. Doświadczony lider Tychów, Andrzej Dziuba, zapowiedział również swoje poparcie dla Macieja Gramatyki, jego dotychczasowego następcy, w nadchodzących wyborach.

Zgodnie z prawem polskim, to premier jest odpowiedzialny za mianowanie nowego komisarza po uzyskaniu rekomendacji od wojewody śląskiego. Zanim to jednak nastąpi, komisarz wyborczy ma na wydanie decyzji 14 dni od oficjalnego ogłoszenia wyników wyborów.

Na terenie całego kraju sytuacja, w której prezydenci, burmistrzowie lub wójtowie zdobywają miejsca w parlamencie, zdarzyła się w trzynastu samorządach. Między innymi takie zjawisko miało miejsce w Sopocie czy Inowrocławiu. Do czasu przeprowadzenia wyborów wiosną, ich obowiązki będą pełnić komisarze. Na chwilę obecną komisarz został mianowany tylko w jednym z tych miejsc.